Merdiven Kaplama

Kötü uygulanmış merdivenler için merdiven korkuluğu uygulamasından önce basamak dengelemesi ve basamak kaplama uygulaması önerilir. Betonarme merdivenin üzerinde, varsa, kaplama malzemesi kırılmalı, betonarme merdiven yapısına ulaşılmalıdır. Bunun ardından, alınan ölçüler neticesinde basamaklar yeniden dengelenmeli ve korkuluk merdivenle bir bütün olarak düşünülmelidir.

STAY HEALTHY